Sugar11 is uit: eerste stappen op het gebied van AI (predictive analysis) worden zichtbaar

Sugar versie 11 (Q2’21) wordt vanaf april 2021 uitgerold via Sugar On-demand (gehost door  Sugarcrm) met uiteraard weer een aantal interessante nieuwe features voor de drie oplossingen: Sugar Sell, Sugar Market en Sugar Serve. Voor organisaties die Sugar zelf hosten (On-Premise) en 1 keer per jaar kunnen upgraden (i.p.v per kwartaal) bevat deze release ook de nieuwe features van Sugar 10.1, 10.2 en10.3 waarover we eerder hebben bericht.
 
Hieronder de highlights die we vanuit CRMprofs hebben geselecteerd met daarbij de focus op Sugar Sell (Enterprise editie).

Focus Drawers: minder klikken, sneller relevante informatie

Focus Drawers kunnen omgeschreven worden als: kleine popups naar een compacte versie van bijvoorbeeld de klantkaart. Dit is handig bij gebruik van dashlets of overzichten omdat hiermee niet “weggeklikt” hoeft te worden naar een andere pagina en de focus op het oorspronkelijke scherm bewaard blijft.

Focus Drawers SugarCRM

Shifts: beschikbaarheid instellen voor medewerkers

Een handige feature voor part-time medewerkers is de module Shifts. Met deze module kunnen werkschema’s gemaakt worden die aan Sugar gebruikers gekoppeld kunnen worden. Hiermee kunnen gebruikers aangeven op welke datums / tijden ze werken. En dit zorgt er weer voor dat bij het toekennen van taken, acties, cases e.d. rekening gehouden kan worden met de beschikbaarheid. Diverse use cases worden hiermee nu ook in SugarBPM mogelijk zoals: automatische toekenning van bijv. Leads of Cases alleen aan de gebruikers die op dat moment aan het werk zijn.

SugarPredict: Artificial Intelligence (AI) gebruikt bij voorspellingen Leads en Opportunities modules

AI is langzamerhand gemeengoed aan het worden in allerlei applicaties en we zien nu ook Sugar de eerste stappen zetten. Vorig jaar werd hiervoor Node Inc. overgenomen en als oplossing tot SugarPredict herdoopt. Nu worden voor Sugar Sell (On Demand)  de eerste toepassingen zichtbaar rondom de Leads en Opportunities modules waarbij per record wordt aangegeven wat de kans is op conversie . Binnenkort zullen we hierover een uitbreider artikel schrijven.

Usability verbeteringen

Enkele verbeteringen die ons opvielen en het gebruikersgemak ten goede komen zijn:
  1. Notificaties uitgebreid: Gebruikers kunnen in hun profiel ervoor kiezen om e-mailmeldingen te ontvangen wanneer ze worden vermeld in een “@ mention”.
  2. Notes: i.p.v. 1 attachment per notitie kunnen er nu meerdere worden toegevoegd. -> Een veel gevraagde feature waar voorheen maatwerk voor nodig was.
  3. Mass update: vanaf nu ook mogelijk  bij velden met  o.a. de data-types: checkbox, decimal, integer, multiselect, relate en text
  4. Diverse verbeteringen rond het werken met Opportunities en Revenue Line Items.

Onder de motorkap

Voor Sugar admins nog een aantal tips vanuit de uitgebreide What to Expect When Upgrading to 11.0 (Q2 2021)”  
  1. Data import: Created By Field kan geïmporteerd worden -> Voorheen werd hier altijd de naam van de user gebruikt die de import uitvoerde; nu kan ook een waarde vanuit een CSV bestand worden overgenomen. Handig bij data-migraties of andersoortige imports.
  2. SugarBPM: Date en datetime velden kunnen vanaf nu gebruikt worden in berekeningen / vergelijkingen. -> Voorheen konden alleen velden met exact hetzelfde formaat vergeleken worden. Nu wordt bij het datetime veld het tijd-gedeelte genegeerd waardoor dit soort berekeningen mogelijk worden.  Een voorbeeld: Meet (bereken) bij een Opportunity het verschil tussen de creatiedatum (datetime)  en de afsluitdatum (date).
  3. SugarBPM: bij process-definities kunnen i.p.v. 1 nu meerdere teams (multiselect) gebruikt worden.

Wil je de volledige release notes voor Sugarcrm 11 ontvangen, stuur dan even een mail naar: info@crmprofs.nl

Samengevat de 3 belangrijkste punten:
  1. Focus drawers
  2. Beschikbaarheid (shifts)
  3. SugarPredict