Geldt AVG ook voor zakelijke contacten?

Het korte antwoord hierop is: Ja

AVG gaat over de rechten van burgers en consumenten maar is in tegenstelling tot wat ik regelmatig hoor zeggen wel degelijk van toepassing op zakelijke contacten. Dus, leg je persoonsgegevens vast in je CRM, dan valt dit onder AVG en moet je aan de verplichtingen uit de AVG voldoen. Onder ‘persoonsgegevens’ wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar wil zeggen: een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Overledenen en rechtspersonen vallen hier buiten. Een e-mailadres zoals info@crmprofs.nl, is geen persoonsgegeven. Maar het e-mailadres voor.achternaam@bedrijfsnaam.nl is wél een persoonsgegeven: je kunt immers aan de hand hiervan de persoon herleiden. Een postcode is bijvoorbeeld geen persoonsgegeven, postcode + huisnummer is weer wél te herleiden naar een identificeerbare persoon.

Ook zakelijke contacten: Verwerk je overzichten met gegevens van accountmanagers van je klanten in je CRM, dan vallen die verwerkingen onder de AVG!

Of je zakelijke contacten mag e-mailen is geen AVG gerelateerde vraag maar eentje die valt onder de Telecommunicatiewet. Ook voor zakelijk e-mailen heb je toestemming, oftewel een opt-in nodig. Berichten naar algemene bedrijfs-email adressen (info@) mogen wel zonder opt-in gestuurd worden.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Sluit Menu