Support

Supportvragen vallen uiteen in de volgende categorien:
 • APPLICATIE: Defecten, storingsoorzaak binnen domein van Sugarcrm
  • 1e lijns via CRMprofs. CRMprofs schakelt Sugarcrm in.
   • P3 – General issue (niet critische issues, er kan gewoon worden doorgewerkt)
   • P2 – System impaired (iets is defect en/of werkt niet 100% goed)
   • P1 – System Down (betreft meerdere/alle gebruikers, er kan niet worden gewerkt)
 • BEHEER: gebruikersvragen, instellingen (configuratie), beheersvragen (admin werkzaamheden)
 • CONFIGURATIE: aanpassingen (aanpassingen of nieuwe functionaliteit). Hieronder valt ook data bewerkingen, updates, installatie/upgrade add-ons.
Kosten:
 • Applicatie: zonder kosten indien de licentie via CRMprofs is aangeschaft, tenzij intensieve begeleiding door CRMprofs nodig is
 • Beheer: kosten worden doorbelast met een minimum van 15 min. per Case
 • Configuratie: kosten worden doorbelast. Indien gewenst wordt vooraf een inschatting gemaakt van de werkzaamheden. Doorbelasting geschiedt altijd op basis van werkelijk bestede uren.
Supportvragen kunnen worden aangemeld via mail: support@crmprofs.nl of telefonisch op 0348-786789.
De status van uw support cases zijn eenvoudig bij te houden in onze portal. Login gegevens verstrekken wij u graag op verzoek.